CONSCRIPTIO, URBARIÁLIS 1830/31, 1831/32, 1832/33

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

1830/31. Az Országos Levéltárban fellelhető Okirat  borítója:

 

0243

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A DOKUMENTUM oldalai NAGYMÉRETŰ FELBONTÁSBAN oldalanként
a 250 adózó neveivel, telekméretekkel részletesen:

 

1-2. oldal (kattintson a feliratra!)

3-4.oldal  (kattintson a feliratra!)

5-6.oldal  (kattintson a feliratra!)

7-8.oldal  (kattintson a feliratra!)

9-10.oldal  (kattintson a feliratra!)

11-12.oldal  (kattintson a feliratra!)

13-14.oldal  (kattintson a feliratra!)

15-16.oldal  (kattintson a feliratra!)

19-20. oldal (kattintson a feliratra!)

 

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1830/31.

19 oldal, magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.
Conscriptio, a kamara és a községi elöljáróság közösen készítette Butsi József bíró idején, ellátva helységpecséttel.
Tök:
250 belső telek. – A sessiók méretei. – Szolgáltatásra kötelezett sessiók. – Mentesített sessiók. – Deserták. – A sessiósok száma 141, saját háuzkban lakó zsellérek 99, más házában lakó zsellérek 7, név szerint 247. – Az urb. reg. szerint a határ 1 classis. – Házadók. – Egy 1803-ban kelt szerződés szerint adóznak. – Egy egész sessió tartozéka: 24 hold szántó, 12 kaszásnyi rét. – Terményeikből és borukból kilencedet és tizedet adnak. – A szolgáltatások szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint. – Készpénzcensus. – Robotok természetben, készpénzmegváltással. – Konyhaszolgáltatások megváltása. – Kötelező tűzifa szolgáltatás.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.


1831/32.
19 oldal magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.
”Conscriptio, urbariális”, amelyet az uradalom és a községi elöljáróság készített Butsi István bíró idejében, helységpecséttel ellátva.
Tök:
250 belső telek. – A sessió méretei. – szolgáltató és mentes sessiók. – Deserták. – Sessiósok száma 141, saját házukban lakó zsellérek 99, más házában lakó zsellér 7, név szerint 247. – Házadók. – Adótól mentes házak. – Egy 1803-as szerződés szerint adóznak. – Szolgáltatások és robotok szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint: készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és gyalogrobotok. – Természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szállítás. Termény- és borkilenced és tizedek. A tizedeket az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.


1832/33.

19 oldal magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött, nyomtatott, rubrikás kimutatás.
”Conscriptio, urbariális” – az uradalom és a község közösen készítette Butsi István bírósága idején, helységpecséttel ellátva.
Tök:
248 belső telek. Sessiósok száma 140, saját házukban lakó zsellérek 98, más házában lakó zsellérek 8, név szerint 246. – A sessiók méretei: egy egész sessióhoz 24 hold szántó, 12 kaszásnyi rét tartozik. – A szolgáltatások egy 1803-as szerződés szerint történnek. – A szolgáltatások és robotok sessiók szerint szétosztva. – Készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és gyalogrobotok természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szállítás. – Termény- és borkilencedek és tizedek. – A tizedeket az uradalom bérli a székesfehérvári püspöktől. – Házadót fizető és az attól mentesített házak száma.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.

Címkék:  

Üzenet hagyása