EXTRACTUS URBARII 1624, URBARIA et CONSCRIPTIONES 1765, 1766

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1624-es Okirat  Tök Községet érintő oldala:

 

 

0242

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1624. június 13.
17 old. latin eredeti.
„Extractus”, melyet Dubniczay János készített. Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, más földesúri jogokból bevétel.
Extractus Urbarii
Tök:
készpénz census mellett még egy – 8 vagy 9 frt-ot érő – török szőnyeggel is adóznak

 


1726
Az összeírás hiányzik, helyén 1828-ból származó őrjegy: “A Consilio sub No Arch. 218. Anno 1838 exhibuit Rup m.p.”
Conscriptio
Copia
Ó-Budai uradalom.
(Pest m.): Ó-Buda oppidum – Szent-Endre oppidum – Monostor – Thóthfalu – Bogdány – Tök – Zsámbék


 

Az 1765-ös Okirat  Tök Községet érintő oldala:

 

0228

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1765
10 oldal, német, eredeti.
„Entwurff”, melyet Schmied Ignác, Kinderman János és Volglperger György készítettek. Összeírás: subditusok száma, szőlők.
(Conscriptio)
Óbuda:
háza száma 232, Viertl haus, 308 Klein haus, 18 Juden häuser, 85 háznélküli másnál lakó – a szőlők száma – szőlőhegyek nevek, pl. Einsiedler huth, Capuciner hurth, Laagerberg, Goldberg, Petersberg, a szőlők mértékét negyedekben és nyolcadokban adja „jedes Viertel Zu 5 Tagwerck gerechnet macht 7264 Tagwerck” aláírás: „Ignatz Schmid Grundbuch Verwalter”
Budaőrs:
szőlőhegyek között: Frankhegy, Csiki hegyek, kertiszőlők száma 36 – 31 Viertel 7 1/2 Achtel, jeder Viertel – 5 Tagewerck – lakosok – „35 Viertl Bauern” „80 Klein haus” 50 másnál lakó „Inwohner”
Zsámbék:
1 drey Viertel Bauer, 1 zwey Viertel Bauer, 191 viertl Bauer, 60 klein Häusler, összesen 253 saját házában lakó, 25 más házában lakó.
Tothfalu:
20 vier viertler oder gantis Bauern.
Összesítő kimutatás a felsorolt helységekben az óbudai uradalomhoz tartozó lakosok számáról és az ezek által megművelt szőlőterület nagyságáról. – „Der Weingarthen Tagewerk”
Az óbudai uradalom tartozékai.
(Pilis m.): Óbuda – Bekasmegyer – Szantó – Budaőers – Budaköszy – Sámbek – Tök – Perbally, Bogdany – Tothfalu


Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1766
Urbarium contractuale

Helyén utalólap: a kamarai tanács által 1838, No. Arch. 218 alatt kiemelve.
Az óbudai kamarai uradalomról.
(Pest m.): Szent-Endre – Buda-Eörs – Buda-Keszi – Tök – Perbál – Szántó – Tóthfalu – Bogdány – Békás-Megyer – Monostor – Izbék – Bolyár


0244 1766

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

1766. június 24.
Utalólap a 18. század végéről.
Contractus urbarialis
Az irat helyén egy, a 18. század végéről származó utalólap van, az alábbi szöveggel, melyhez képest az U et C Elenchus megfelelő bejegyzése még szűkszavúbb: “Contractus Urbariales cum Oppidi Zsámbek ac Possessionum Tök Bogdány, Buda Eörs, Bekas-Megyer, Buda Keszy, Perbal, Szanto et Tothfalu, ad Coronale Dominium Vetero Budense spectantium Communitatibus, quoad praestandorum praestationem, ac cum praedicta Tothfalu etiam quoad Praediorum integri Tahi et majoris partis Várad, necnon Szent György et Thorda Diverticulique Szent Péter atque Insularum Danubialium Kecskés et Martuska vocatarum, die 24-ta Juny dameraliter initi, in novem distinctis Copiis.” – Ennyit mond az utalólap az egykor az U et C-be tartozott úrbéri szerződésnek tartalmáról. Majd utal az iratoknak más kamarai levéltári állagba, az NRA-ba történt áthelyezésére: “Haecce Instrumenta inducta vide Neo Regestratorum Actorum Fasciculo 102 No 14to.”
Óbudai koronauradalom.
(Pest m.): Zsámbek oppidum – Tök – Bogdány – Buda Eörs – Bekas Megyer – Buda Keszy – Perbal – Szanto – Toth falu – Tahi praedium – Várad praedium – Szent György praedium – Thorda praedium – Szent Péter diverticulum

Címkék:  

Üzenet hagyása