URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  és a Tök Községet érintő oldala:

 1592

 

 

  *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

159202

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1592. július 1.
146 old., német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és helynév mutató. – [Mellékletek:] 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a Mutató nélkül 114 old.
Urbariális összeírás és leltár a komáromi várról és tartozékairól. – „Urbarium des khőniglichen Sohloss und Festung Comorn sambt derselben Herrschaft und aller Zugehőrunk” – Urbárium.

Az azonos dátumú, UC 4 : 45 (a) jelzetű urbárium további három, ugyancsak német nyelvű másodpéldánya. Két egykorú másolat és egy 1717-ben hitelesített.
”Schloss und Festung Comorn” Komáromi vár és tartozékai. Kincstári birtok.

(Komárom m.): Markcht Comorn – Vyfallw – Allscho Bőkh – Felearanyos – Bogya – Nagythan – Bötsch – Zitscho – Marckt Nagymeger – Isap – Ekbetsch – Assoth – Megyertsch – Nesmüll – Almasch – Sőnny
(Pest m.): Schambokh – Tőckh – Wätznew – Torda – Budakhőzy – Budaőrsch – O Buda – Bekaschmegyer – Sanct Andre – Bogdan – Monostor – Potschimegyer – Tothfalu
Folgen die durch der Türken verodte Dörfer: Revcomarom – Füleckh – Pertov – Tscheckh – Nagy-Orosfalu – Khysch Orosfalw – Tsechh ( Pest m.) – Bokharfallw (Pest m.) – Nagy-Oroszfallw (Pest m.) – Kis Oroszfallw (Pest m.) – Hartschan (Komárom m.) – (Gendt) Sanct Peter (Komárom m.) – Hallas (Komárom m.) – Thotwar (Komárom m.)

Címkék:  

Üzenet hagyása