URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592-1602, 1624

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1602-es Okirat  és Tök Községet érintő oldala:

Itt, illetve az alábbi iratokban mint  Komárom várához tartozó birtok (illetve annak tartozékai) szerepel:

 

0226

 

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

 


0227

 

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1592–1602
110 eredeti sz. fol. német, egyszerű másolat, amely 1622. október 9-én kelt.
„Urbarii und Grundt Buech … Comorn” Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatás.
Komárom:
Telkek, nagyságuk holdakban is – Robotnapok száma, a várhoz tartoznak vele – Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Fertonpénzt fizetnek – Házak, hadinépek nincsenek mind összeírva, pótolni kell. – Kocsma, forgalma – Kilencedet földesúrnak, tizedet esztergomi érseknek fizetnek. – Malom, molnár fizet érte – Halászat a Dudvágon és más helyeken, tavakon – Birtoktörténeti adatok – Vásárok – Büntetések – Erdők fajzásra, nevük – Szántók telkenként fertont, földadót fizetnek, 2 részletben, összege, censust Szent György és Mihálykor, Karácsonykor fizetnek, konyháravalót: cipót, kappant, vajat adnak. – Mészárszék
Újfalu:
Malom
Koppanmonostor:
Elhagyott kolostor
Alsóbök:
Malom
Izsap:
Vám – Erdő közös a falusiakkal – Puszta malomhely
Komáromi vár tartozékai.
(Komárom, Pest, Fejér m.): Comarom – Ujfalu – Kopan-Monostor – Also Böck – Megyer – Bodgya – Nagytlan – Götschl – Felső-Alsó Csi – Nagy Megyer – Isap – Eketsch – Assoth – Neszmély – Almás – Sambock – Tök – Vatzi rev – Torda – Budakeszi – Obuda – Békás Megyer – Bogdán – Monostor – Bogdán – Pocs-Megyer – Totfalu – Rév Comarom – Fysseck – Bogárfalu – Nagy Oroszfalu – Kis Oroszfalu – Hartschan – Szent Péter Hattos – Totvár

1592/1602

33 old. német, eredeti.
(Az 1592-ben összeírt adatokat 1602-ben átvizsgálták, helyesbítették és kibővítették.)
„Kürtze Verzaichniß und Beschreibung” Összeírás: a tartozékok úrbéres adatai.


1602

66 old. német, 1622-ben készített másolat
Készítette: Ötterer, Paulus secretarius és registrator
„Urbar” Urbarium az 1592-es adatok alapján készült, subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik, adatok a vár gazdálkodására.


1624. december 24.

6 oldal, latin, egyszerű másolat. + 1 példány hitelesített másolat, Morocz Farkas Borsod megyei alispán és Gencsházy Mátyás aláírásával. 1760. október 23.
„Extractus Annuorum Proventuum” Összeírás: a váruradalom elszámolása az úrbéres és egyéb bevételekről.
Komárom:
Robot és szolgáltatás-megváltás – vásár-adó – vizafogás negyedrésze és pénzértéke – halászat árendája – Sitva-folyó halászati jövedelme – malom-adó – épület-adó – rét árendája.
Ujfalu:
terragium búzában
Koppánymonostor:
Szántóföldeket nemesek művelik – Summa proventum = 2244 frt. – 491 köböl búza – 46 db. bárány.
A b.) példány 1760-as másolat.
Komárom várához tartozó birtokok.
(Komárom m.): Comarom (oppidum) – Uj-Falu (deserta) – Koppan Monostor – Alsó Bők (deserta) – Fől Aranyas – Vár Bogya – Nagy Fany – Göcsoh (deserta) – Chicho (utraque) – Nagy Megyer (oppidum) – Isap – Ekech – Assoth (deserta) – Megierch – Neszmily – Almas – Szőny – Sambok – Tök – Torda – O Buda – Bekás Megyer (deserta) – Szent Endred – Bogdan – Monostor (deserta) – Poch Megier (deserta) – Tott Falu – Vácz rév (deserta) – Rév Comarom – Fiszek – Perbor – Tsek (deserta) – Nagy és Kis Groszfalu – Szent Peter – Harsany – Halas – Tott Vár (deserta)

Címkék:  

Üzenet hagyása