dokumentum címkéjű bejegyzés

PÉCSVÁRADI KONVENT 1467

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az  Országos Levéltárban fellelhető Okirat Tök Községet érintő oldala:

 0234

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

PÉCSVÁRADI KONVENT

Mátyás király korából, másolat formájában maradt fent az Országos Levéltárban, az eredeti szövege latin nyelvű volt, itt szerepel említés Thewk néven (“Possesionés Thewk” formában, jobboldali lap felülről hetedik sor)  Tök településről és a szomszédos  Sambok (Zsámbék) és Perbal (Perbál) településekről.

Az Országos Levéltárban őrzött Okmány adatai:
Kelt: 1467-06-11
Kiadó: PÉCSVÁRADI KONVENT
Fennmaradási forma: Másolat
Nyelv: Latin

Regeszta szövege: A pécsváradi konvent elõtt Maroth-i Mátyus királyi lovászmester mivel amikor Mátyás király az erdélyiek és moldvaiak ellen hadat indítot...

TOVÁBB

KAMARAI TÉRKÉP 1778

Térképek | Nincsenek hozzászólások

A térkép adatai az Országos Levéltárban található eredeti példány szerint:

Jelzet: S 11 No 0037
Cím: Charten von dem kaal. Dorf Tök und Praedium Anyacs, in der löbl. Pester Gespannschaft zur Herrschaft Alt-Ofen gehörig vermög urbarial Einrichtung aus getheilet …
Tárgy: Tök (PPSKk m., ma Pest m.)
Keltezés éve: 1778
Szerző (tervező): Kneidinger, Andreas – Kaal. Ingrnieur
Térképtípus: úrbéri térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 98 x 62 cm
Méretarány: [1:14 400] 1000 Wien. Kl. [=130 mm]

Leírása:

A térkép Tök települést és a hozzá tartozó földeken a jobbágytelkek felosztását mutatja.

0214

 *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

TOVÁBB

KODÁLY ZOLTÁN 1922-es gyűjtéséből

Egyéb dokumentumok | Nincsenek hozzászólások

Kodály Zoltán 1922/23-ban a Zsámbéki-medencében gyűjtött és lejegyzett kottái közül pár töki vonatkozású oldal:

TOVÁBB

II.ULÁSZLÓ, REGESZTA 1490-ben

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat az Országos Levéltárban található:

0233

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található eredetien latin nyelvű, függő pecsétes okiratban, 1490-07-31-i keltezéssel II.Ulászló király Mátyás király halála után Corvin Jánosnak adományozza az alábbiakat, közöttük említve Thewk  (Tök) település.

Az eredeti Okirat adatai:

Kelt: 1490-07-31
Kiadó: II. ULÁSZLÓ
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin

Szövege:
Ulászló király bizonyítja, quod reverendi in Cristo patres domini Johannes Waradiensis, Thomas Jauriensis, Johannes Chanadiensis et Staphanus Sirimiensis ecclesiarum episcopi, necnon magnifici viri Stephanus de Bathor iudex curie et wayuoda Transilvanus, Stephanus de Zapolya, comes perp...

TOVÁBB

A TÖKI VÍZIMALOM HELYSZÍNRAJZI TÉRKÉPE 1795

Térképek | Nincsenek hozzászólások

 

0221

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Az Országos Levéltárban fellelhető eredeti térkép adatai:

Jelzet: S 11 No 1217
Cím: Grund Riss und Profil von der neuen Herrstellung eines Wasser Ablasses und Deuch Mauer wie nicht minder von der höchst nothigen Reparatien der Mahl Mühle in dem königl. Kameral Dorf Tök
Tárgy: Töki (Pest m.) vízimalom és környékének helyszínrajza
Keltezés éve: 1795
Szerző (tervező): Hacker, Franz Xavér – Kaal. und bürgerl. Zimmerbaumeister
Térképtípus: helyszínrajzi térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 71,5 x 50,5 cm
Méretarány: 304 mm = 30 bécsi öl
Eredeti jelzet: E 72 1797. 9:210 (9:119)

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  és a Tök Községet érintő oldala:

 1592

  *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

159202

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1592. július 1.
146 old., német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és helynév mutató. – [Mellékletek:] 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a Mutató nélkül 114 old.
Urbariális összeírás és leltár a komáromi várról és tartozékairól...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592-1602, 1624

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1602-es Okirat  és Tök Községet érintő oldala:

Itt, illetve az alábbi iratokban mint  Komárom várához tartozó birtok (illetve annak tartozékai) szerepel:

0226

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!


0227

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1592–1602
110 eredeti sz. fol. német, egyszerű másolat, amely 1622. október 9-én kelt.
„Urbarii und Grundt Buech … Comorn” Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatás.
Komárom:
Telkek, nagyságuk holdakban is – Robotnapok száma, a várhoz tartoznak vele – Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Fertonpénzt fizetnek – Házak, hadinépek nincsenek mind összeírva, pótolni kell. – Kocsma, forgalma – Kilencedet földesúrnak, tizedet esztergomi érseknek fizetnek...

TOVÁBB

EXTRACTUS URBARII 1624, URBARIA et CONSCRIPTIONES 1765, 1766

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1624-es Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0242

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1624. június 13.
17 old. latin eredeti.
„Extractus”, melyet Dubniczay János készített. Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, más földesúri jogokból bevétel.
Extractus Urbarii
Tök:
készpénz census mellett még egy – 8 vagy 9 frt-ot érő – török szőnyeggel is adóznak


1726
Az összeírás hiányzik, helyén 1828-ból származó őrjegy: “A Consilio sub No Arch. 218. Anno 1838 exhibuit Rup m.p.”
Conscriptio
Copia
Ó-Budai uradalom.
(Pest m.): Ó-Buda oppidum – Szent-Endre oppidum – Monostor – Thóthfalu – Bogdány – Tök – Zsámbék


Az 1765-ös Okirat  Tök Községet érin...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.század végi Okiratok

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0232

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1.okirat:

17. század vége
5 oldal, német, másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.
Összeírás: az egyes falvak hova adóznak, mivel és mikor. Összeíró: nincs feltüntetve.

Zsámbék:
A helység földrajzi fekvése. – Lakói azelőtt Budára adóztak („hat vor Jahre einem Kőnig in Hungarn gegen Ofen gedienet”), most azonban a komáromi uradalom tartozékai, adózni is ide tartoznak, két terminusban: Szent György és Szent Mihály napkor 10–10 forinttal. – Egyéb adó: közösen adjanak török szőnyeget, 7 ft. értékben.
Tök:
Azelőtt Zsámbék tartozéka volt, most ők is a komáromi uradalomhoz adóznak...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.sz. közepe

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat Tök Községet érintő oldala:

0230

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

(17. század közepe)
8 oldal latin, keltezetlen, egykorú másolat, keletkezési korára tartalma utal.
“Conscriptio” (Összeírás: török földesúrnak és a szultánnak teljesített adó, szolgáltatás.)
Buda körül fekvő falvak, melyek a török földesúrnak fizettek; e mellett fizettek a magyar földesúrnak is (Domino Commissario), ez utóbbinak csak készpénzt.
Ráckeve adózik 26 1/4 Ft-ot, egy hajó szénát, egy hajó fát. Tizedet minden gabonából adnak, borból, lenből, kenderből, bárányból, sertésből, méhből. Egy kert után 16 denárt fizetnek. Ingyen munkát adnak, különböző munkákra 3 embert küldve...

TOVÁBB