PÉCSVÁRADI KONVENT 1467

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az  Országos Levéltárban fellelhető Okirat Tök Községet érintő oldala:

 

 0234

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

PÉCSVÁRADI KONVENT

Mátyás király korából, másolat formájában maradt fent az Országos Levéltárban, az eredeti szövege latin nyelvű volt, itt szerepel említés Thewk néven (“Possesionés Thewk” formában, jobboldali lap felülről hetedik sor)  Tök településről és a szomszédos  Sambok (Zsámbék) és Perbal (Perbál) településekről.

Az Országos Levéltárban őrzött Okmány adatai:
Kelt: 1467-06-11
Kiadó: PÉCSVÁRADI KONVENT
Fennmaradási forma: Másolat
Nyelv: Latin

Regeszta szövege: A pécsváradi konvent elõtt Maroth-i Mátyus királyi lovászmester mivel amikor Mátyás király az erdélyiek és moldvaiak ellen hadat indított, hogy abban banderiumával részt vehessen, Hene-i János Valpo-i és Paka-i István Megeryche-i várnagyaitól kölcsönvett 5000 magyar aranyforintot, amiért leköti nekik a pest- és pilismegyei Sambok mezõvárost, az ottani ker.Szent János egyház kegyúri jogával, Thewk és Perbal birtokokat és azokat örökre nekik adja oly feltétellel, hogy azokat élte végéig õ használhatja, holta után pedig azokat Hene-i János és Paka-i István várnagyok foglalhatják el és örökre bírhatják és használhatják.

Címkék:  

Üzenet hagyása