HOFFINANZ-UNGARN XVI.-XVII.sz.-i források

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A XVI.századból, XVII. század elejéről, számos alkalommal találhatunk a Bécsi Levéltárban településünkre vonatkozó adatokat. Ezek jelentős része az uradalom tulajdonjogával, ajándékozásával, hovatartozásával kapcsolatos.

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 4. Konv. 1554 július fol. 1-3.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1554.07.02.
Leírása:
Királyi leirat Sforza Pallavicini őrgrófhoz, amely szerint a tatai várhoz tartozó Csákvár, Vál, Vereb, Tök, Bajna és Neszmély falvak jobbágyainak robotját meg kell tartani. Fol. 2-3. alatt mellékelve kimutatás a Tatára szolgáló falvakról és hogy azokat ki bírja.


Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  és a Tök Községet érintő oldala:

 1592

  *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

159202

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1592. július 1.
146 old., német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és helynév mutató. – [Mellékletek:] 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a Mutató nélkül 114 old.
Urbariális összeírás és leltár a komáromi várról és tartozékairól...

TOVÁBB

MŰVELŐDÉSI HÁZ 1935 – FOTÓTÁR

Társadalmi szervezetek | Nincsenek hozzászólások

0300 Műv. ház. 1935. Kollár I-tól

*Legnagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Besorolása:  Társadalmi szervezetek

A kép eredetije:  Kollár István  tulajdona

A gyűjtő: Kemény Attila

A meghatározás készítője: Kemény Attila

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592-1602, 1624

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1602-es Okirat  és Tök Községet érintő oldala:

Itt, illetve az alábbi iratokban mint  Komárom várához tartozó birtok (illetve annak tartozékai) szerepel:

0226

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!


0227

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1592–1602
110 eredeti sz. fol. német, egyszerű másolat, amely 1622. október 9-én kelt.
„Urbarii und Grundt Buech … Comorn” Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatás.
Komárom:
Telkek, nagyságuk holdakban is – Robotnapok száma, a várhoz tartoznak vele – Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Fertonpénzt fizetnek – Házak, hadinépek nincsenek mind összeírva, pótolni kell. – Kocsma, forgalma – Kilencedet földesúrnak, tizedet esztergomi érseknek fizetnek...

TOVÁBB

1703. Nemesi felkelés elrendelése a megyében

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A Pest Megyei Levéltárban található irat adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, Ügyszám: 4308
Forrás: BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711
1703.09.27.

Leírása:
Elrendelik a személyes nemesi felkelést. A főpapok, bárók és főurak birtokaik arányában is kötelesek lovasokat állítani. A kiállítandó katonák felosztása járásonként és helységenként, azonkívül a főpapi-főúri birtokok által kiállított katonák felsorolása. A négy járás 110 lovast és 136 gyalogost állít ki, a főpapok és főurak 160 lovast.

Helységek: Kecskemét (Kecskeméth), Kőrös (Körös), Cegléd (Czegled), Izsák (Isák), Alsónémedi (Alsó Némedy), Ócsa, Haraszti (Haraszty), Taksony (Taxony), Áporka (Aporka), Pereg,...

TOVÁBB

EXTRACTUS URBARII 1624, URBARIA et CONSCRIPTIONES 1765, 1766

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1624-es Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0242

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1624. június 13.
17 old. latin eredeti.
„Extractus”, melyet Dubniczay János készített. Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, más földesúri jogokból bevétel.
Extractus Urbarii
Tök:
készpénz census mellett még egy – 8 vagy 9 frt-ot érő – török szőnyeggel is adóznak


1726
Az összeírás hiányzik, helyén 1828-ból származó őrjegy: “A Consilio sub No Arch. 218. Anno 1838 exhibuit Rup m.p.”
Conscriptio
Copia
Ó-Budai uradalom.
(Pest m.): Ó-Buda oppidum – Szent-Endre oppidum – Monostor – Thóthfalu – Bogdány – Tök – Zsámbék


Az 1765-ös Okirat  Tök Községet érin...

TOVÁBB

KATONAI TÚLKAPÁSOK – XVII.-XVIII.sz.

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A településen az említett korszakban számos katonai túlkapás, kegyetlenkedés, gyújtogatás, erőszakoskodás történt a császári, idegen katonák, részéről. Ezek közül számos esetről tudunk a vármegyei jegyzőkönyvekből.

A Pest Megyei Levéltárban található jegyzőkönyv adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, 1691.04.26. Ügyszám:F 24
Forrás: BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711

Leírása:
Halas, Tök és Páty lakói panaszkodnak a német katonák ellen. Panaszukat mellékelni kell a vármegyének a haditanácsnak írt leveléhez, hogy a károsultak kártérítést kapjanak.


A Pest Megyei Levéltárban található jegyzőkönyv adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, 1720...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.század végi Okiratok

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0232

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1.okirat:

17. század vége
5 oldal, német, másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.
Összeírás: az egyes falvak hova adóznak, mivel és mikor. Összeíró: nincs feltüntetve.

Zsámbék:
A helység földrajzi fekvése. – Lakói azelőtt Budára adóztak („hat vor Jahre einem Kőnig in Hungarn gegen Ofen gedienet”), most azonban a komáromi uradalom tartozékai, adózni is ide tartoznak, két terminusban: Szent György és Szent Mihály napkor 10–10 forinttal. – Egyéb adó: közösen adjanak török szőnyeget, 7 ft. értékben.
Tök:
Azelőtt Zsámbék tartozéka volt, most ők is a komáromi uradalomhoz adóznak...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.sz. közepe

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat Tök Községet érintő oldala:

0230

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

(17. század közepe)
8 oldal latin, keltezetlen, egykorú másolat, keletkezési korára tartalma utal.
“Conscriptio” (Összeírás: török földesúrnak és a szultánnak teljesített adó, szolgáltatás.)
Buda körül fekvő falvak, melyek a török földesúrnak fizettek; e mellett fizettek a magyar földesúrnak is (Domino Commissario), ez utóbbinak csak készpénzt.
Ráckeve adózik 26 1/4 Ft-ot, egy hajó szénát, egy hajó fát. Tizedet minden gabonából adnak, borból, lenből, kenderből, bárányból, sertésből, méhből. Egy kert után 16 denárt fizetnek. Ingyen munkát adnak, különböző munkákra 3 embert küldve...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.sz. vége

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat és a Tök Községet érintő oldal:

 0231

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

(17. század vége)
Egykorú, latin kamarai feljegyzés, 1 pag., aláírás nélkül.
(Összeírás) „Processus infra silvam Fertös”. Csak e falvak nevét tartalmazza.
(Fejér, Pest m.): Ó Buda – Pomáz – Gatas – Mány – Páty – Tök – Csomak – Uny – Nagy Sáp – Sári Sáp – Bayna – Tarjan – Bicske – Somberg – Dabaid – Véreb – Lovas Berény – Csut – Acsa – Vál – Bagost – Ert – Ercsy – Adony

TOVÁBB