HOFFINANZ-UNGARN XVI.-XVII.sz.-i források

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A XVI.századból, XVII. század elejéről, számos alkalommal találhatunk a Bécsi Levéltárban településünkre vonatkozó adatokat. Ezek jelentős része az uradalom tulajdonjogával, ajándékozásával, hovatartozásával kapcsolatos.

 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 4. Konv. 1554 július fol. 1-3.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1554.07.02.
Leírása:
Királyi leirat Sforza Pallavicini őrgrófhoz, amely szerint a tatai várhoz tartozó Csákvár, Vál, Vereb, Tök, Bajna és Neszmély falvak jobbágyainak robotját meg kell tartani. Fol. 2-3. alatt mellékelve kimutatás a Tatára szolgáló falvakról és hogy azokat ki bírja.

 


 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA HHStA Türkei I. Karton 33. Konv.3. 1576.VIII-IX. fol. 211-213.
TURCICA 1521-1643
1576.09.17.
Leírása:
Musztafa budai pasa – Miksa (magyar orig. és német fordítás) panasz Zsámbék melletti Tök falu megrohanására. (Takács et al., A budai pasák… levelezése I. 123.)

 


 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 9. Konv. 1560 fol. 206.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1560.11.06.
Leírása:
I. Ferdinánd Némethy János komáromi provizort és a helyi kapitányokat, hogy Rácz Pálnak és Istvánffy Miklósnak adományba adta Sambok, Thewk és Labotlan (Zsámbok, Tök, Lábatlan) possessiot, amely néhai István és Imre magszakadásával háramlott az uralkodóra 1559.09.07. Bécs (egysz. latin más.)

 


 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 11. Konv. 1564. fol. 68-72.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1564.04.17.
Leírása:
Johann Tatzgern komáromi udvarbíró jelentése Isa falu bérbevételéről, illetve Óbuda, Zsámbék és Tök kincstári jószágoknak a komáromi uradalomba történő csatolásáról, 1564.03.21. Komárom (orig. német). Fol. 70-71. Petrus Illicinus (Illinus) doktor, szenttamási prépost orig. folyamodványa (orig. latin).

 


 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 19. Konv. 1569. szeptember fol. 34-36.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1569.09.06.
Leírása:
Iratok Zsámbék, Tök és Perbál falvak Keglevich Máténak történt adományozásával kapcsolatosan: fol. 35. Keglevich Máté folyamodványa (orig. latin).

 


 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 103. Konv. 1613. április fol. 322-335.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1613.04.26.
Leírása:
Udvari Kamara- Keglevith János, elutasítják kérését birtokaik hátralékos dicájuk elengedésére, akik tatár pusztításra hivatkoznak, Zsámbék és Tök ősi birtokak restituciójáról, amely most Komáromhoz tartoznak, később lesz döntés, Dévény javítására kért 8000 ft kapcsán pedig várakozásra intik. fol. 324. Udvari Kamara-Magyar Kamara 04.27., Keglevith György és János Zsámbék, Tök és Perbart birtokok visszaadását kérték, erről kér információt. fol. 325-335. Magyar Kamara-Udvari Kamara 04.18. fol. 326,334. Keglevith János supp. (dikaelengedésre, 1590-ben Ibrahim pasa tett nagy felégetéseket, Esztergom megye dikátora: Szalkay Lőrinc). fol. 328,333. Keglevith János és György. supp. Zsámbok, tök és Perbart visszaadására, most Komáromhoz csatolva. fol. 329-331. Pozsonyi káptalan oklevele Keglevith Péter fiai, Máté, Péter és Simon birtokbaiktatásáról (1564.f.VI. prox. post fest. b. Bartholomaei), benne átírva Ferdinánd adománya Keglevith Péter aulae nostrae familiarisnak, 1528.f.III.prox. post dom. Invocavit, Óvár. fol. 332. Ferdinánd fenti adományának másolata külön, 1528.f.III.prox. post dom. Invocavit, Óvár

 


 

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 103. Konv. 1613. június fol. 79-95.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1613.06.18.
Leírása:
Magyar Kamara jelentése Keglevithek kéréséről Zsámbék, Tök és Perbath birtokok adománya után, 1566-1569, 1613. fol. 80,92. Keglevith János és György supp. fol. 81,84. Keglevith Máté supp. ugyanezen birtokok után 1569-ből, mell. hozzá Mária királyné oklevele 1527. fer. II. prox. post dnicam Cantate Pozsony (Oláh Miklós mint titkár alul), ill. Ferdinánd adománya 1528-ból. fol. 85. Ferdinánd 1528-as adományának másolata (“collatum cum originali in Camera 19. nov. 1566″). fol. 86-87. Pozsonyi káptalan oklevele (“collatum cum originali in Camera 19. nov. 1566″). fol. 88-89. Magyar Kamara-Miksa 1566.12.15. Pozsony (bár volt törvényes beiktatás, sosem került birtokon belülre. fol. 90-91. Magyar Kamara-Miksa 1566.09.07. Pozs. (szöveg mellett Udvari Kamara véleménye, alul rajta “placent Caesari. 16. Septembris 1569″). fol. 92-93. Kitonich jogügyigazgató véleménye 1613.05.03. Pozsony (nem javasolja).

 

 

 

Üzenet hagyása