DOKUMENTUMOK

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.sz. közepe

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat Tök Községet érintő oldala:

0230

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

(17. század közepe)
8 oldal latin, keltezetlen, egykorú másolat, keletkezési korára tartalma utal.
“Conscriptio” (Összeírás: török földesúrnak és a szultánnak teljesített adó, szolgáltatás.)
Buda körül fekvő falvak, melyek a török földesúrnak fizettek; e mellett fizettek a magyar földesúrnak is (Domino Commissario), ez utóbbinak csak készpénzt.
Ráckeve adózik 26 1/4 Ft-ot, egy hajó szénát, egy hajó fát. Tizedet minden gabonából adnak, borból, lenből, kenderből, bárányból, sertésből, méhből. Egy kert után 16 denárt fizetnek. Ingyen munkát adnak, különböző munkákra 3 embert küldve...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.sz. vége

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat és a Tök Községet érintő oldal:

 0231

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

(17. század vége)
Egykorú, latin kamarai feljegyzés, 1 pag., aláírás nélkül.
(Összeírás) „Processus infra silvam Fertös”. Csak e falvak nevét tartalmazza.
(Fejér, Pest m.): Ó Buda – Pomáz – Gatas – Mány – Páty – Tök – Csomak – Uny – Nagy Sáp – Sári Sáp – Bayna – Tarjan – Bicske – Somberg – Dabaid – Véreb – Lovas Berény – Csut – Acsa – Vál – Bagost – Ert – Ercsy – Adony

TOVÁBB

Az 1715. ÉVI ORSZÁGOS ÖSSZEÍRÁS

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

0211

0212

0213

*Legnagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

Az Országos Levéltárban fellelhető összeírás adatai szerint, a Tök településen számontartott adózók nevei:

Joannes Török; Joannes Veres; Stephanus Szalai; Valentinus Bucsi; Stephanus Kecskes; Georgius Szabo; Stephanus Bereczki id...

TOVÁBB

Mária Terézia Úrbéri Tabellák – Tök 1770

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

 

urbarium

 *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Mária Terézia által 1767-ben elrendelt úrbérrendezés során készített urbáriumok és az úrbérrendezési munkálatok során keletkezett és az urbáriumhoz csatolt egyéb iratok (régi urbáriumok, az új urbáriumhoz csatolt tabellák, megelőző összeírások és az ún. kilenc pontra adott válaszok). Az egész országra kiterjedő munkálat ezen iratai megyénkénti csoportosításban vannak, megyén belül az iratok a községek nevének abc rendjében.
“Tökk” település vonatkozásában:
39.125 Telek   1648 Hold 101 Jobbágy 21 Zsellér 11 Házatlan iratott össze.

Az iraton található dátum: 1770

TOVÁBB

EKLÉZSIA JEGYZŐKÖNYVE 1784

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

eklezsia

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Leírása:

A töki református Egyházközség jegyzőkönyvének címoldala 1784-ből

TOVÁBB

EKLÉZSIA JEGYZŐKÖNYVE 1809

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

eklezsia1809

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

 

Leírása:

A töki református Egyházközség jegyzőkönyvének oldala 1809-ből

TOVÁBB

TÖK PECSÉTJE 1710-1843

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

0216

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A Pecsét Leírása (Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei, 1381-1876) :

 Az állitott ovális vonal gyűrűbe foglalt körirat által határolt mezőben kiterjesztett szárnyú, jobbra forditott, melltollát tépő pelikán bögye alatt két fióka. 18, 21 mm. – PmL, Rationes perceptorales. 1735/36. I. – Használatban 1710-1843. OL, V. 5. Pest m. Tök

TOVÁBB

K.KORONAI TÖK HELYSÉG PECSÉTJE 1843-1867

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

0217

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A Pecsét Leírása (Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei, 1381-1876) :

Az állitott ovális gyöngysor keret és körirat által határolt mezőben csúcsos talpú pajzsban a fészkén melltollát tépő, jobbra forditott, kiterjesztett szárnyú pelikán, a pajzs fölött öt lombos korona. 25, 28 mm. – PmL, Tök UP. – Használatban 1843-1867.

TOVÁBB

KEMÉNY JÓZSEF fénykép hátlapja 1944

Személyes Dokumentumok | Nincsenek hozzászólások

0218

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

A fénykép hátlapjának, a felirat szövegén túlmutató érdekessége, Községünk 1900-as pecsétjének  lenyomata (szerk.)

TOVÁBB

EKLÉZSIA JEGYZŐKÖNYVE 1812

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások


eklezsia1812

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Leírása:

A töki református Egyházközség jegyzőkönyvének oldala 1812-ből

TOVÁBB