DOKUMENTUMOK

SZERET ZENEKAR – “SZEREZZ JÓ BARÁTOKAT…!”

Egyéb dokumentumok | Nincsenek hozzászólások

szeretcd2

 A Szeret együttes Közép-Európa gazdag népzenei hagyományait mutatja be színes, improvizatív stílusban Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László szellemiségének megfelelően. Nevét a Duna határon túli mellékfolyójáról kapta, mert a zene valóban nem ismer határokat. A román, szlovák, szerb-horvát és cigány népzene egyaránt műsoruk szerves része, mint zenei anyanyelvük, a magyar. Az 2009-ben alakult Szeret együttes zenei hitvallása, hogy a népzene közösségmegtartó erejével felhívja a figyelmet a hagyományok megőrzésére és tovább örökítésére, kulturális, vallási hovatartozástól függetlenül, minden etnikum és nemzet számára. Tagjai közel 20 éve hivatásos zenészek és zenetanárok, a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem hallgatói, akik számos zenei elismerésben részesültek már...

TOVÁBB

II.ULÁSZLÓ, REGESZTA 1490-ben

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat az Országos Levéltárban található:

0233

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található eredetien latin nyelvű, függő pecsétes okiratban, 1490-07-31-i keltezéssel II.Ulászló király Mátyás király halála után Corvin Jánosnak adományozza az alábbiakat, közöttük említve Thewk  (Tök) település.

Az eredeti Okirat adatai:

Kelt: 1490-07-31
Kiadó: II. ULÁSZLÓ
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin

Szövege:
Ulászló király bizonyítja, quod reverendi in Cristo patres domini Johannes Waradiensis, Thomas Jauriensis, Johannes Chanadiensis et Staphanus Sirimiensis ecclesiarum episcopi, necnon magnifici viri Stephanus de Bathor iudex curie et wayuoda Transilvanus, Stephanus de Zapolya, comes perp...

TOVÁBB

A TÖKI VÍZIMALOM HELYSZÍNRAJZI TÉRKÉPE 1795

Térképek | Nincsenek hozzászólások

 

0221

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Az Országos Levéltárban fellelhető eredeti térkép adatai:

Jelzet: S 11 No 1217
Cím: Grund Riss und Profil von der neuen Herrstellung eines Wasser Ablasses und Deuch Mauer wie nicht minder von der höchst nothigen Reparatien der Mahl Mühle in dem königl. Kameral Dorf Tök
Tárgy: Töki (Pest m.) vízimalom és környékének helyszínrajza
Keltezés éve: 1795
Szerző (tervező): Hacker, Franz Xavér – Kaal. und bürgerl. Zimmerbaumeister
Térképtípus: helyszínrajzi térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 71,5 x 50,5 cm
Méretarány: 304 mm = 30 bécsi öl
Eredeti jelzet: E 72 1797. 9:210 (9:119)

TOVÁBB

HOFFINANZ-UNGARN XVI.-XVII.sz.-i források

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A XVI.századból, XVII. század elejéről, számos alkalommal találhatunk a Bécsi Levéltárban településünkre vonatkozó adatokat. Ezek jelentős része az uradalom tulajdonjogával, ajándékozásával, hovatartozásával kapcsolatos.

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 4. Konv. 1554 július fol. 1-3.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1554.07.02.
Leírása:
Királyi leirat Sforza Pallavicini őrgrófhoz, amely szerint a tatai várhoz tartozó Csákvár, Vál, Vereb, Tök, Bajna és Neszmély falvak jobbágyainak robotját meg kell tartani. Fol. 2-3. alatt mellékelve kimutatás a Tatára szolgáló falvakról és hogy azokat ki bírja.


Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  és a Tök Községet érintő oldala:

 1592

  *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

159202

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1592. július 1.
146 old., német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és helynév mutató. – [Mellékletek:] 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a Mutató nélkül 114 old.
Urbariális összeírás és leltár a komáromi várról és tartozékairól...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592-1602, 1624

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1602-es Okirat  és Tök Községet érintő oldala:

Itt, illetve az alábbi iratokban mint  Komárom várához tartozó birtok (illetve annak tartozékai) szerepel:

0226

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!


0227

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1592–1602
110 eredeti sz. fol. német, egyszerű másolat, amely 1622. október 9-én kelt.
„Urbarii und Grundt Buech … Comorn” Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatás.
Komárom:
Telkek, nagyságuk holdakban is – Robotnapok száma, a várhoz tartoznak vele – Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Fertonpénzt fizetnek – Házak, hadinépek nincsenek mind összeírva, pótolni kell. – Kocsma, forgalma – Kilencedet földesúrnak, tizedet esztergomi érseknek fizetnek...

TOVÁBB

1703. Nemesi felkelés elrendelése a megyében

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A Pest Megyei Levéltárban található irat adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, Ügyszám: 4308
Forrás: BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711
1703.09.27.

Leírása:
Elrendelik a személyes nemesi felkelést. A főpapok, bárók és főurak birtokaik arányában is kötelesek lovasokat állítani. A kiállítandó katonák felosztása járásonként és helységenként, azonkívül a főpapi-főúri birtokok által kiállított katonák felsorolása. A négy járás 110 lovast és 136 gyalogost állít ki, a főpapok és főurak 160 lovast.

Helységek: Kecskemét (Kecskeméth), Kőrös (Körös), Cegléd (Czegled), Izsák (Isák), Alsónémedi (Alsó Némedy), Ócsa, Haraszti (Haraszty), Taksony (Taxony), Áporka (Aporka), Pereg,...

TOVÁBB

EXTRACTUS URBARII 1624, URBARIA et CONSCRIPTIONES 1765, 1766

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1624-es Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0242

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1624. június 13.
17 old. latin eredeti.
„Extractus”, melyet Dubniczay János készített. Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, más földesúri jogokból bevétel.
Extractus Urbarii
Tök:
készpénz census mellett még egy – 8 vagy 9 frt-ot érő – török szőnyeggel is adóznak


1726
Az összeírás hiányzik, helyén 1828-ból származó őrjegy: “A Consilio sub No Arch. 218. Anno 1838 exhibuit Rup m.p.”
Conscriptio
Copia
Ó-Budai uradalom.
(Pest m.): Ó-Buda oppidum – Szent-Endre oppidum – Monostor – Thóthfalu – Bogdány – Tök – Zsámbék


Az 1765-ös Okirat  Tök Községet érin...

TOVÁBB

KATONAI TÚLKAPÁSOK – XVII.-XVIII.sz.

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A településen az említett korszakban számos katonai túlkapás, kegyetlenkedés, gyújtogatás, erőszakoskodás történt a császári, idegen katonák, részéről. Ezek közül számos esetről tudunk a vármegyei jegyzőkönyvekből.

A Pest Megyei Levéltárban található jegyzőkönyv adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, 1691.04.26. Ügyszám:F 24
Forrás: BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711

Leírása:
Halas, Tök és Páty lakói panaszkodnak a német katonák ellen. Panaszukat mellékelni kell a vármegyének a haditanácsnak írt leveléhez, hogy a károsultak kártérítést kapjanak.


A Pest Megyei Levéltárban található jegyzőkönyv adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, 1720...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES XVII.század végi Okiratok

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0232

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1.okirat:

17. század vége
5 oldal, német, másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.
Összeírás: az egyes falvak hova adóznak, mivel és mikor. Összeíró: nincs feltüntetve.

Zsámbék:
A helység földrajzi fekvése. – Lakói azelőtt Budára adóztak („hat vor Jahre einem Kőnig in Hungarn gegen Ofen gedienet”), most azonban a komáromi uradalom tartozékai, adózni is ide tartoznak, két terminusban: Szent György és Szent Mihály napkor 10–10 forinttal. – Egyéb adó: közösen adjanak török szőnyeget, 7 ft. értékben.
Tök:
Azelőtt Zsámbék tartozéka volt, most ők is a komáromi uradalomhoz adóznak...

TOVÁBB