Általános Történelmi

TÖK DOKUMENTUMOK – ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Általános TörténelmiDOKUMENTUMOKEgyéb dokumentumokSzemélyes DokumentumokTérképek | Nincsenek hozzászólások

motivum3

Itt a DOKUMENTUMOK-ban természetesen közel sem tudunk a településsel kapcsolatos összes adatot összegyűjteni, és ez nem is célunk, de igyekeztünk számos kiindulópontot adni azoknak,  akiket érdekel a község történelme. A település  történelméről írt rövid történelmi leírásunkat TÖK általános bemutató oldalán találja.

TELEPÜLÉSÜNK TÖRTÉNELMÉRE VONATKOZÓ FORRÁSOK:

Számos érdekes forrásra bukkanhatunk a település korai történelmével kapcsolatban többek között a Magyar Országos Levéltárban.  A Községet érintő legtöbb ma fellelhető történelmi vonatkozású adatot talán a Pest Megyei Levéltárban tárolják, a Község gazdag iratanyaggal képviselteti magát, Tök esetében tekintélyes mennyiségű, 13,28  ifm iratanyag ál...

TOVÁBB

IV. LÁSZLÓ KIRÁLY “TEK” néven említi a Települést 1278.02. 21

Általános TörténelmiDOKUMENTUMOK | Nincsenek hozzászólások

0282

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az okirat adatai (Horvát István könyvtárából került az irattárba):

Keltezés: 1278.02.21.
Kiadta: IV.(Kun) László
Magyar Nemzeti Múzeum törzsanyag
(A pecsét az okmány hátára van nyomva. Eredetije a Nemzeti Múzeum kézirati gyűjteményében található.)

1278-ból származó oklevél, amely Tek néven említi a falut. Ebben IV. László király,  1278.02. 21-én, átírva a korábbi Somogyi Konvent  oklevelét, melyben  Illyei Ipolit comes fiai: Ugrin, Miklós, Bálint és  Ipolit, számára adja a Fonou (Fonó)  nevű pusztaföldet:

” Nos Ladislaus Dei gracia Rex Vngarie significamus omnibus quibus expedit presencium per tenorem, quod magister Vgra, Nicolaus, Valentinus, et magister Ipolitus filij Comitis Ip...

TOVÁBB

PÉCSVÁRADI KONVENT 1467

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az  Országos Levéltárban fellelhető Okirat Tök Községet érintő oldala:

 0234

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

PÉCSVÁRADI KONVENT

Mátyás király korából, másolat formájában maradt fent az Országos Levéltárban, az eredeti szövege latin nyelvű volt, itt szerepel említés Thewk néven (“Possesionés Thewk” formában, jobboldali lap felülről hetedik sor)  Tök településről és a szomszédos  Sambok (Zsámbék) és Perbal (Perbál) településekről.

Az Országos Levéltárban őrzött Okmány adatai:
Kelt: 1467-06-11
Kiadó: PÉCSVÁRADI KONVENT
Fennmaradási forma: Másolat
Nyelv: Latin

Regeszta szövege: A pécsváradi konvent elõtt Maroth-i Mátyus királyi lovászmester mivel amikor Mátyás király az erdélyiek és moldvaiak ellen hadat indítot...

TOVÁBB

II.ULÁSZLÓ, REGESZTA 1490-ben

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat az Országos Levéltárban található:

0233

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található eredetien latin nyelvű, függő pecsétes okiratban, 1490-07-31-i keltezéssel II.Ulászló király Mátyás király halála után Corvin Jánosnak adományozza az alábbiakat, közöttük említve Thewk  (Tök) település.

Az eredeti Okirat adatai:

Kelt: 1490-07-31
Kiadó: II. ULÁSZLÓ
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin

Szövege:
Ulászló király bizonyítja, quod reverendi in Cristo patres domini Johannes Waradiensis, Thomas Jauriensis, Johannes Chanadiensis et Staphanus Sirimiensis ecclesiarum episcopi, necnon magnifici viri Stephanus de Bathor iudex curie et wayuoda Transilvanus, Stephanus de Zapolya, comes perp...

TOVÁBB

HOFFINANZ-UNGARN XVI.-XVII.sz.-i források

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A XVI.századból, XVII. század elejéről, számos alkalommal találhatunk a Bécsi Levéltárban településünkre vonatkozó adatokat. Ezek jelentős része az uradalom tulajdonjogával, ajándékozásával, hovatartozásával kapcsolatos.

Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 4. Konv. 1554 július fol. 1-3.
HOFFINANZ UNGARN (1275) 1525-1641
1554.07.02.
Leírása:
Királyi leirat Sforza Pallavicini őrgrófhoz, amely szerint a tatai várhoz tartozó Csákvár, Vál, Vereb, Tök, Bajna és Neszmély falvak jobbágyainak robotját meg kell tartani. Fol. 2-3. alatt mellékelve kimutatás a Tatára szolgáló falvakról és hogy azokat ki bírja.


Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat  és a Tök Községet érintő oldala:

 1592

  *Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

159202

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1592. július 1.
146 old., német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és helynév mutató. – [Mellékletek:] 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a Mutató nélkül 114 old.
Urbariális összeírás és leltár a komáromi várról és tartozékairól...

TOVÁBB

URBARIA et CONSCRIPTIONES 1592-1602, 1624

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1602-es Okirat  és Tök Községet érintő oldala:

Itt, illetve az alábbi iratokban mint  Komárom várához tartozó birtok (illetve annak tartozékai) szerepel:

0226

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!


0227

Az Országos Levéltárban található Okiratok adatai:

1592–1602
110 eredeti sz. fol. német, egyszerű másolat, amely 1622. október 9-én kelt.
„Urbarii und Grundt Buech … Comorn” Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatás.
Komárom:
Telkek, nagyságuk holdakban is – Robotnapok száma, a várhoz tartoznak vele – Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Fertonpénzt fizetnek – Házak, hadinépek nincsenek mind összeírva, pótolni kell. – Kocsma, forgalma – Kilencedet földesúrnak, tizedet esztergomi érseknek fizetnek...

TOVÁBB

1703. Nemesi felkelés elrendelése a megyében

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A Pest Megyei Levéltárban található irat adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, Ügyszám: 4308
Forrás: BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711
1703.09.27.

Leírása:
Elrendelik a személyes nemesi felkelést. A főpapok, bárók és főurak birtokaik arányában is kötelesek lovasokat állítani. A kiállítandó katonák felosztása járásonként és helységenként, azonkívül a főpapi-főúri birtokok által kiállított katonák felsorolása. A négy járás 110 lovast és 136 gyalogost állít ki, a főpapok és főurak 160 lovast.

Helységek: Kecskemét (Kecskeméth), Kőrös (Körös), Cegléd (Czegled), Izsák (Isák), Alsónémedi (Alsó Némedy), Ócsa, Haraszti (Haraszty), Taksony (Taxony), Áporka (Aporka), Pereg,...

TOVÁBB

EXTRACTUS URBARII 1624, URBARIA et CONSCRIPTIONES 1765, 1766

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az 1624-es Okirat  Tök Községet érintő oldala:

0242

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Az Országos Levéltárban található Okirat adatai:

1624. június 13.
17 old. latin eredeti.
„Extractus”, melyet Dubniczay János készített. Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, más földesúri jogokból bevétel.
Extractus Urbarii
Tök:
készpénz census mellett még egy – 8 vagy 9 frt-ot érő – török szőnyeggel is adóznak


1726
Az összeírás hiányzik, helyén 1828-ból származó őrjegy: “A Consilio sub No Arch. 218. Anno 1838 exhibuit Rup m.p.”
Conscriptio
Copia
Ó-Budai uradalom.
(Pest m.): Ó-Buda oppidum – Szent-Endre oppidum – Monostor – Thóthfalu – Bogdány – Tök – Zsámbék


Az 1765-ös Okirat  Tök Községet érin...

TOVÁBB

KATONAI TÚLKAPÁSOK – XVII.-XVIII.sz.

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

A településen az említett korszakban számos katonai túlkapás, kegyetlenkedés, gyújtogatás, erőszakoskodás történt a császári, idegen katonák, részéről. Ezek közül számos esetről tudunk a vármegyei jegyzőkönyvekből.

A Pest Megyei Levéltárban található jegyzőkönyv adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, 1691.04.26. Ügyszám:F 24
Forrás: BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711

Leírása:
Halas, Tök és Páty lakói panaszkodnak a német katonák ellen. Panaszukat mellékelni kell a vármegyének a haditanácsnak írt leveléhez, hogy a károsultak kártérítést kapjanak.


A Pest Megyei Levéltárban található jegyzőkönyv adatai:
PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei, 1720...

TOVÁBB